Časté otázky

Alexandra Brazinova photo

Odpovedá Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, Phd., MPH, epidemiologička z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave a členka neformálnej iniciatívy slovenských vedcov Veda pomáha – COVID-19

Prečo je dôležité sa očkovať

Prečo sa mám dať zaočkovať?

Očkovanie je najspoľahlivejšia forma prevencie pred infekciou a vážnym priebehom ochorenia. Očkovaním chránime seba, svojich blízkych a ďalších ľudí. Je to spôsob, ako navodiť dlhodobo prirodzenú obranu organizmu voči ochoreniu COVID-19. Vakcína aktivuje v tele tvorbu špecifických protilátok a bunkovú imunitu, ktoré vás pomôžu ochrániť, ak budete v budúcnosti vystavený infekcii SARS-CoV-2.

Akú úroveň kolektívnej imunity potrebujeme, aby sme mohli fungovať ako predtým?

Jediný spôsob, ako zastaviť pandémiu, je kolektívna imunita. Vďaka nej sú chránení aj ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní. Aby sme ochránili aj tých, ktorí sa zo zdravotných či iných dôvodov nezaočkujú, je potrebné, aby sa zaočkovalo čo najviac ľudí, minimálne 70-75 % populácie.

Nestačí vybudovať kolektívnu imunitu prirodzene ochorením?

Tento spôsob budovania imunity na COVID-19 je nebezpečný. Môžete mať veľmi ťažký priebeh ochorenia, či dokonca zomrieť. Ak by ste aj mali ľahký priebeh ochorenia, môžete vírus šíriť medzi svojich blízkych, ktorí už také šťastie mať nemusia. Takýto spôsob budovania kolektívnej imunity by bol zároveň oveľa dlhší. Preto je vytvorenie imunity formou vakcíny najbezpečnejšia a najrýchlejšia voľba, ako pandémiu ukončiť.

Bezpečnosť vakcíny, vedľajšie účinky a riziko nakazenia blízkych

Je vakcína bezpečná?

Bezpečnosť každej vakcíny bola testovaná na minimálne 40 000 ľuďoch v rôznych krajinách sveta. Verejne dostupné klinické dáta ukazujú, že vážne nežiaduce účinky alebo úmrtia v spojitosti s podaním očkovacej látky sú extrémne zriedkavé. Do dnešného dňa boli vakcínou proti COVID-19 zaočkované desiatky miliónov ľudí a vakcína je naďalej považovaná za bezpečnú.

Dá sa vakcíne veriť, aj keď bola vyvinutá tak rýchlo?

Vedecké poznatky a technologický pokrok umožnili nadštandardne rýchly vývoj vakcíny. Vedci vychádzali z poznatkov, ktoré nadobudli dlhoročným skúmaním evolučne príbuzného vírusu spôsobujúceho infekčné ochorenia SARS. Existujúce technológie a overené metodiky, vďaka ktorým máme napríklad vakcínu proti hepatitíde B, boli použité pri vývoji britskej vakcíny. Niektoré COVID-19 vakcíny síce využívajú novú technológiu, tá je však podrobne skúmaná a zdokonaľovaná už niekoľko desaťročí. Vďaka bezprecedentnému úsiliu vedeckej komunity, financiám vyčleneným na výskum a vysokému počtu dobrovoľníkov (minimálne 40 tisíc), ktorí sa zapojili do klinického skúšania, splnili vakcíny požadovanú úroveň bezpečnosti a účinnosti, nevyhnutnú pre registráciu Európskou liekovou agentúrou (EMA). Do dnešného dňa nebola ani jedna vakcína, na ktorú vydala EMA povolenie, deregistrovaná z dôvodu preukázateľných vážnych nežiaducich účinkov.

Aké sú vedľajšie účinky vakcíny?

Vedľajšie účinky sa nijak neodlišujú od iných vakcín. Medzi najčastejšie patria napr. bolesti hlavy, svalov, bolestivosť a opuch v mieste vpichu alebo zvýšená teplota. Väčšinou ustúpia v priebehu niekoľkých hodín, max. 1-2 dní. Vedľajšie účinky sú znakom toho, že vakcína funguje a telo si buduje imunitu. Aj keď môžu byť nepríjemné, je lepšie prekonať vedľajšie účinky z vakcíny, než samotné ochorenie COVID-19, pri ktorom môže byť priebeh ochorenia ťažký a v krajnom prípade skončiť aj smrťou.

Ako mám rozlíšiť, či sú moje príznaky vedľajšími účinkami očkovania alebo mám COVID?

Po očkovaní môžete pociťovať únavu, bolesť či opuch v mieste vpichu, bolesť hlavy alebo cítiť horúčku. Tieto príznaky by mali do niekoľko hodín, max. 1-2 dní odoznieť. Ak pretrvávajú, prípadne ich dopĺňajú iné respiračné príznaky, konzultujte svojho lekára.

Aká je účinnosť vakcíny a na akú dobu?

Vzhľadom na to, že prví ľudia dostali druhú dávku len pred niekoľkými mesiacmi, na toto zatiaľ neexistuje presná odpoveď. Ako dlho imunita trvá a či bude potrebné opakované preočkovanie nám povie ďalší výskum, ktorý práve prebieha. Z toho, čo doposiaľ vieme, tak v závislosti od veku a ďalších faktorov trvá imunita vo forme špecifických protilátok niekoľko mesiacov, druhá časť imunitnej odpovede, bunková imunita však zrejme pretrváva dlhšiu dobu.

Je vo vakcíne Covid?

Nie, vakcína živý vírus neobsahuje a nemôže preto spôsobiť ochorenie na COVID-19.

Ak budem mať po očkovaní pozitívny test na COVID-19, je možné, že som sa nakazil pri očkovaní?

Nie, vakcína živý vírus neobsahuje a nemôže preto spôsobiť ochorenie na COVID-19. Ak máte pozitívny test na COVID-19 po očkovaní, znamená to, že ste sa nakazili od niekoho pred podaním očkovacej látky alebo medzi dvoma dávkami, ochorenie ste nedostali z vakcíny.

Ak sa zaočkujem, nie som potenciálnym rizikom pre nezaočkovaných?

Nie, vakcína živý vírus neobsahuje a nemôže preto spôsobiť ochorenie na COVID-19.

Ak sa zaočkujem, môžem byť prenášačom Covidu? Musím stále nosiť rúško?

Vakcína živý vírus neobsahuje a nemôže preto spôsobiť ochorenie na COVID-19. Človek sa stáva imúnny voči COVID-19 približne po 10-14 dňoch od podania druhej dávky vakcíny. Dovtedy je stále možnosť infikovať sa, preto aj naďalej treba dodržiavať opatrenia ako doteraz: rúško – odstup – ruky. Zodpovedné správanie ale bude potrebné aj po zaočkovaní, až kým nedosiahneme potrebnú úroveň kolektívnej imunity.

Môžem po zaočkovaní ohroziť mojich blízkych, ktorí zaočkovaní nebudú?

Nie, vakcína živý vírus neobsahuje a nemôže preto spôsobiť ochorenie na COVID-19. Človek sa stáva imúnny voči COVID-19 približne po 10-14 dňoch od podania druhej dávky vakcíny. Dovtedy je stále možnosť infikovať sa, preto aj naďalej treba dodržiavať opatrenia ako doteraz: rúško – odstup – ruky. Zodpovedné správanie ale bude potrebné aj po zaočkovaní, až kým nedosiahneme potrebnú úroveň kolektívnej imunity.

Keď budem zaočkovaný a dám sa testovať Ag/PCR testom, nemôže byť výsledok falošne pozitívny?

Nie. Vakcínou sa do tela nedostáva vírus, ktorý by bol detekovateľný. PCR test detekuje nukleovú kyselinu vírusu vo vzorke z nosohltanu. Antigénový test detekuje prítomnosť proteínu vírusu vo vzorke z nosohltanu (väčšina u nás používaných antigénových testov reaguje na N proteín vírusu). Po vakcinácii sa v našich bunkách v okolí vpichu vytvorí S (spike) proteín, ale nedostane sa do buniek v nosohltane, z ktorých sa berie vzorka na antigénový či PCR test. Plná imunitná odpoveď po vakcinácii sa vytvorí pár týždňov po 2. dávke vakcíny. Dovtedy je stále možnosť infikovať sa, preto v prípade potreby vylúčiť infekciu COVID-19 je vhodné sa testovať.

Aké môžu byť dlhodobé nežiaduce účinky?

Bezpečnosť každej vakcíny bola testovaná na minimálne 40 000 ľuďoch v rôznych krajinách sveta. Verejne dostupné klinické dáta ukazujú, že v spojitosti s podaním očkovacej látky neboli evidované žiadne úmrtia alebo vážne nežiaduce účinky. Do dnešného dňa boli vakcínou proti COVID-19 zaočkované desiatky miliónov ľudí a vakcína je naďalej považovaná za bezpečnú. Aj naďalej je neustále sledovaná a preverovaná nezávislou skupinou odborníkov. Ak by došlo k výskytu opakovaných závažných nežiaducich účinkov, vakcína môže byť upravená alebo jej podávanie pozastavené.

Proces očkovania a potreba testovania pred/po

Kedy na mňa príde rad?

Očkovanie na Slovensku prebieha v 11 fázach, ktoré sú rozdelené podľa povolaní alebo veku. Ich kompletný zoznam nájdete tu.

Je potrebné očkovanie konzultovať s mojím lekárom?

Nie, v prípade dobrého zdravotného stavu očkovanie so svojím lekárom konzultovať nemusíte. Pokiaľ sa liečite na konkrétne chronické ochorenia alebo silné alergie, prípade ste tehotná alebo dojčíte, o vhodnosti očkovania sa poraďte so svojím lekárom.

Ako prebieha samotné očkovanie?

Aktuálne schválené vakcíny pre očkovanie na Slovensku sa aplikujú injekciou do paže. Skladajú sa z dvoch dávok, pričom rozostup medzi dvoma dávkami je približne 3-4 týždne, v závislosti od konkrétnej vakcíny. Pri obidvoch dávkach budete zaočkovaný rovnakou značkou vakcíny.

Koľko trvá celý proces očkovania?

Samotné očkovanie trvá približne 20 minút. Po vpichnutí očkovacej látky ostanete v určenom priestore 15 minút na pozorovaní. Druhá dávka vakcíny by vám mala byť podaná po 21 až 28 dňoch, v závislosti od konkrétnej vakcíny. Človek sa stáva imúnny voči COVID-19 približne po 10-14 dňoch od podania druhej dávky vakcíny. Celý proces preto trvá približne 6 týždňov.

Ako sa môžem zaregistrovať na očkovanie?

Formulár na registráciu je na webstránke korona.gov.sk a je prístupný pre skupiny obyvateľstva podľa Národnej stratégie pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Zaregistroval som sa, ale nemôžem prísť v tomto termíne. Ako môžem zmeniť termín očkovania?

Zmenu termínu je potrebné zabezpečiť na call centre Národného centra zdravotníckych informácií na čisle 02/3235 3030 alebo priamo na ich stránke.

Môžem sa ísť očkovať, ak som bol v kontakte s niekým, kto je pozitívny na COVID-19?

Nie, aktuálne platné pandemické opatrenia a usmernenie hygienika platia pre všetkých a cesta na očkovanie nie je výnimkou. V takomto prípade musíte podstúpiť nariadenú karanténu a očkovanie odložiť do jej ukončenia.

Kedy je správny čas na druhé očkovanie?

V závislosti od konkrétnej vakcíny je rozostup medzi dvoma dávkami približne 3-4 týždne, ideálne max. 6 týždňov, aby efekt prvej dávky nestratil na účinnosti. O termíne druhého očkovania budete informovaný.

Treba sa medzi dvoma dávkami očkovania vyhýbať ľuďom, aby nedošlo k nákaze? Môžem sa medzi dvoma dávkami nakaziť?

Aj keď riziko nákazy je nižšie už po prvej podanej dávke, je dôležité sa naďalej chrániť a dodržiavať odporúčané opatrenia (rúško – odstup – ruky). Aj po prvej podanej dávke očkovania je možné sa nakaziť ochorením COVID-19. Pri očkovaní človek nemôže mať žiadne zápalové ochorenia, preto v prípade nákazy na COVID-19 medzi dvoma dávkami je potrebné počkať minimálne týždeň pri bezpríznakovom priebehu ochorenia, dva týždne od ústupu príznakov, a až potom absolvovať zaočkovanie druhou dávkou.

Treba si pred očkovaním urobiť antigénový alebo PCR test?

Nie, aktuálne pred očkovaním žiadne testovanie podstúpiť nemusíte. Dôležitý je len aktuálne dobrý zdravotný stav, t.j. nemôžete mať v danom čase žiadne zápalové ochorenie či iné indikované choroby.

Budú mi pred očkovaním na mieste zisťovať či mám COVID?

Nie, žiadne testovanie pred očkovaním nie je povinné.

Je povinné absolvovať pred očkovaním protilátkové testy?

Nie, žiadne testovanie pred očkovaním nie je povinné.

Bude sa musieť očkovanie po nejakej dobe (napr 2 rokoch) opakovať?

Vzhľadom na to, že prví ľudia dostali druhú dávku len pred niekoľkými mesiacmi, na toto zatiaľ neexistuje presná odpoveď. Ako dlho imunita trvá a či bude potrebné opakované preočkovanie nám povie ďalší výskum, ktorý práve prebieha. Z toho, čo doposiaľ vieme, tak v závislosti od veku a ďalších faktorov trvá imunita vo forme špecifických protilátok niekoľko mesiacov, bunková imunita zrejme ešte dlhšie.

Môžem počas očkovania na COVID-19 byť zaočkovaný aj proti inému ochoreniu?

Nie, odporúčame vyhýbať sa akýmkoľvek iným vakcínam minimálne 2 týždne pred aj po očkovaní na COVID-19.

Budem sa musieť zúčastňovať testovania, aj keď už budem zaočkovaný?

Ak ste zatiaľ obdržali len prvú dávku vakcíny, platia pre vás rovnaké pravidlá pre pohyb či lockdown ako pre bežnú populáciu. Niektoré krajiny povinnosť dokladovať negatívny test nevyžadujú po dvoch týždňoch od podania druhej dávky vakcíny. Opatrenia sa ale neustále vyvíjajú, preto pre aktuálne podmienky konzultujte oficiálne usmernenia vlády alebo http://korona.gov.sk.

Môžem priviesť na očkovanie autom osoby, s ktorými nežijem v jednej domácnosti?

V súčasnej epidemiologickej situácii je vhodné dodržiavať odstup od ľudí, s ktorými nežijem v spoločnej domácnosti.

Čo robiť po očkovaní proti COVID-19?

Očkovaciu látku vám vpichnú tenkou ihlou do svalu ramena. V mieste očkovania počkáte podľa inštrukcií zdravotníckeho personálu ešte 15 až 30 minút na pozorovaní. Po očkovaní sa odporúča vyvarovať nadmernej fyzickej aktivite a požívaniu alkoholu po dobu 48 hodín. Špecifické odporúčania pre jednotlivé vakcíny sú uvedené v písomných informáciách pre používateľa. Prečítajte si podrobné informácie tu: www.sukl.sk. Viac informácií o tom, čo môžete očakávať po očkovaní nájdete aj na stránke Ministerstva zdravotníctva

Kde môžem nahlásiť nežiaduce účinky po očkovaní?

V prípade akýchkoľvek podozrení alebo nežiaducej udalosti, ktoré po očkovaní spozorujete, oznámte tieto skutočnosti svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ich vyhodnotí, odporučí ďalší postup a udalosť nahlási. Aj vy ako pacient môžete svoje podozrenia oznámiť priamo online na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv alebo na ich telefónnom čísle +421 2 5070 1206. Nežiadúce účinky sa hlásia aj územne príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Všetky hlásenia podozrení sa neustále transparentne vyhodnocujú a analyzujú štátnym ústavom aj na úrovni Európskej únie. Spolu tak nepretržite dozerajú na bezpečnosť vakcín.

Môžem sa po podaní vakcíny vrátiť k bežným činnostiam a do práce?

Áno, mali by ste byť schopní pokračovať v bežných činnostiach, ktoré sú pre vás normálne, pokiaľ sa cítite dobre. Odporúča sa vyvarovať sa 48 hodín po očkovaní nadmernej fyzickej aktivite a požívaniu alkoholu. Ak je vaša ruka obzvlášť bolestivá alebo slabá, vyhnite sa napríklad zdvíhaniu ťažkých vecí. Špecifické odporúčania pre jednotlivé vakcíny sú uvedené v písomných informáciách pre používateľa. Prečítajte si podrobné informácie tu: www.sukl.sk

Účinnosť vakcíny a trvanie imunity

Stanem sa imúnnym voči Covidu hneď po 1. očkovacej dávke?

Človek sa stáva imúnny voči COVID-19 približne po 10-14 dňoch od podania druhej dávky vakcíny. Dovtedy je stále možnosť infikovať sa, preto aj naďalej treba dodržiavať opatrenia ako doteraz: rúško – odstup – ruky. Zodpovedné správanie ale bude potrebné aj po zaočkovaní, až kým nedosiahneme potrebnú úroveň kolektívnej imunity.

Ako dlho trvá imunita po očkovaní?

Vzhľadom na to, že prví ľudia dostali druhú dávku len pred niekoľkými mesiacmi, na toto zatiaľ neexistuje presná odpoveď. Ako dlho imunita trvá a či bude potrebné opakované preočkovanie nám povie ďalší výskum, ktorý práve prebieha. Z toho, čo doposiaľ vieme, tak v závislosti od veku a ďalších faktorov trvá imunita vo forme špecifických protilátok niekoľko mesiacov, bunková imunita zrejme ešte dlhšie.

Je pravda, že ak sa zaočkuje len 60 % populácie, vakcína nebude mať účinok a vírus sa môže ďalej šíriť?

Pri zaočkovaní 60 % populácie by mala incidencia šírenia ochorenia COVID-19 značne klesnúť, stále však pravdepodobne budú potrebné opatrenia limitujúce návrat do normálneho života, nakoľko sa stále budú vyskytovať jednotlivé prípady a ohniská. Jediný spôsob, ako zastaviť pandémiu, je kolektívna imunita. Aby boli chránení aj ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní, je potrebné dosiahnuť zaočkovanosť u minimálne 70 až 75 % populácie.

Koľko ľudí musí byť zaočkovaných, aby sme sa mohli vrátiť do normálneho života?

Jediný spôsob, ako zastaviť pandémiu, je kolektívna imunita. Vďaka nej sú chránení aj ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní. Aby sme ochránili aj tých, ktorí sa zo zdravotných objektívnych či iných dôvodov nezaočkujú, je potrebné, aby sa zaočkovalo čo najviac ľudí, minimálne 70-75 % populácie.

Aká je účinnosť vakcíny proti novým zmutovaným verziám vírusu (britskému, brazílskemu, juhoafrickému…)?

Dostupné informácie ukazujú, že vakcína je účinná aj voči novým verziám vírusu. Zmutované verzie vírusu nie sú dôvodom sa nezaočkovať a preto očkovanie aj naďalej odporúčame.

Bude vakcína účinná aj proti ďalším možným zmutovaným verziám vírusu?

Dostupné informácie ukazujú, že vakcína je účinná aj voči známym mutáciám vírusu. Pri každom vzniku ďalšej novej mutácie sa účinnosť vakcíny bude preverovať.

Vakcíny dostupné na Slovensku

Aké máme na Slovensku k dispozícii vakcíny?

Momentálne máme na Slovensku k dispozícii mRNA vakcíny od konzorcia BioNTech/Pfizer a od firmy Moderna, tzv. vektorovú vakcínu od firmy AstraZeneca a najnovšou schválenou vakcínou, pri ktorej stačí iba jedno očkovanie, je Janssen od Johnson & Johnson.

Zatiaľ sú na Slovensku využívané 3 vakcíny – od firiem Pfizer, Moderna a AstraZeneca. Aké sú medzi nimi rozdiely?

Zjednodušene povedané, vakcíny od Moderny a Pfizeru sa nelíšia v spôsobe, akým učia telo identifikovať a zneškodniť vírus a ochrániť telo pred ochorením. Obidve sú založené na princípe mRNA. Okrem mRNA vakcín sa začali používať aj tzv. vektorové vakcíny AstraZeneca. Z hľadiska bezpečnosti sú všetky vakcíny porovnateľne bezpečné. Z klinických testov vyplýva, že mRNA vakcíny sú účinnejšie ako vektorová vakcína AstraZeneca, no aj tá je vysoko účinná v znižovaní rizika ťažkého priebehu COVID-19, hospitalizácie a smrti na COVID-19.

Zmení vakcína moje DNA?

Nie, ničoho takého sa netreba obávať. Vakcína obsahuje mRNA, ktorá sa od DNA líši. mRNA z vakcíny nemá možnosť dostať sa do jadra našich buniek a prísť do kontaktu s vašou DNA.

Počul som, že vakcíny, ktoré si objednali niektoré krajiny, napr. Brazília, majú účinnosť len 50 %. Ako si môžem byť istý, že to nie je prípad vakcíny, ktorou ma zaočkujú?

Na Slovensku sú podávané iba vakcíny, ktoré prešli prísnym posudzovaním a registráciou Európskej liekovej agentúry (EMA) a preto je ich účinnosť aj bezpečnosť na vysokej úrovni.

Ktorá vakcína je vhodnejšia?

Pre zdravie a bezpečie bežného človeka nie je dôležité, ktorým typom vakcíny sa nechá očkovať. Všetky u nás dostupné vakcíny majú podobnú bezpečnosť a účinnosť. Na Slovensku bude očkovanie prebiehať podľa platného očkovacieho plánu v štyroch vlnách, pričom podávané budú všetky aktuálne dostupné vakcíny.

Môžem si vybrať, akou vakcínou ma zaočkujú?

Pri očkovaní bude podaná aktuálne dostupná vakcína. Na Slovensku sú ale podávané iba vakcíny, ktoré prešli prísnym posudzovaním a registráciou Európskej liekovej agentúry (EMA) a preto je ich účinnosť aj bezpečnosť na vysokej úrovni.

Ako súčasná vakcína reaguje na nové formy Covidu?

Dostupné informácie ukazujú, že vakcína si aj naďalej udržuje svoju účinnosť aj voči novým verziám vírusu. Zmutované verzie vírusu nie sú dôvodom sa nezaočkovať a preto očkovanie aj naďalej odporúčame.

Pre koho je očkovanie vhodné

Kto všetko by sa mal začkovať?

V princípe zatiaľ každý dospelý človek od 18 rokov. Pokiaľ sa liečite na konkrétne chronické ochorenia alebo silné alergie, prípade ste tehotná alebo dojčíte, o vhodnosti očkovania sa poraďte so svojím odborným lekárom. Od jesene by malo byť dostupné aj odporúčanie pre očkovanie detí.

Mám sa zaočkovať ak mám protilátky?

Áno, očkovanie má zmysel aj v prípade, že človek ochorenie COVID-19 už prekonal. Vzhľadom na to, že u každého je priebeh ochorenia individuálny a doposiaľ nemáme dostupné údaje o tom ako dlho má človek po prekonaní ochorenia imunitu, očkovanie je najspoľahlivejšou formou prevencie, keďže zaisťuje bezpečnú mieru ochrany pre všetkých.

Mám sa zaočkovať aj ak som COVID-19 už prekonal? Ak áno, za aký čas po prekonaní ochorenia?

Áno, očkovanie má zmysel aj v prípade, že človek ochorenie COVID-19 už prekonal. Vzhľadom na to, že u každého je priebeh ochorenia individuálny a doposiaľ nemáme dostupné údaje o tom ako dlho má človek po prekonaní ochorenia imunitu, očkovanie je najspoľahlivejšou formou prevencie, keďže zaisťuje bezpečnú mieru ochrany pre všetkých. Pri očkovaní sa odporúča odstup minimálne 2 týždne po prekonaní ochorenia (štyri týždne po nástupe infekcie resp. príznakov alebo štyri týždne od prvého PCR pozitívneho výsledku u tých, ktorí sú bez príznakov).

Odporúčate vakcínu aj pre starých ľudí alebo je tam možné riziko kvôli vysokému veku?

Seniori sú jednou z najohrozenejších skupín pre ochorenie COVID-19, preto je ich očkovanie mimoriadne dôležité. Z toho dôvodu sú očkovaní už po zdravotníkoch, ktorí sú v prvej línii. Osoby staršie ako 65 rokov, dokonca aj staršie ako 85 rokov boli súčasťou klinických skúšok pri skúmaní bezpečnosti a účinnosti vakcín. V tejto demografickej skupine nedošlo k žiadnym výkyvom voči ostatným sledovaným skupinám. Dokonca sa staršie ročníky potýkali s miernejším priebehom vedľajších účinkov. Očkovanie preto pre seniorov odporúčame, a apelujeme, aby ich k tomuto kroku motivovali a povzbudzovali aj príbuzní.

Mám sa zaočkovať ak som alebo plánujem byť tehotná?

Na túto otázku zatiaľ nie je jednoznačná odpoveď pre všetky dostupné vakcíny, odporúčame preto poradiť sa s vaším lekárom. Napríklad Americká vysoká škola pôrodníkov a gynekológov očkovanie pre tehotné odporúča.

Mám sa zaočkovať ak aktuálne dojčím?

Na túto otázku zatiaľ nie je jednoznačná odpoveď pre všetky dostupné vakcíny, odporúčame preto poradiť sa s vaším lekárom. Napríklad Americká vysoká škola pôrodníkov a gynekológov očkovanie aj počas dojčenia odporúča.

Pri akých diagnózach alebo pridružených ochoreniach sa očkovanie neodporúča?

Očkovanie nie je vhodné pre osoby, ktoré mali v minulosti závažnú, život ohrozujúcu alergickú reakciu po akomkoľvek inom očkovaní. Vakcína sa neodporúča ani v prípade ak trpíte poruchou krvácania alebo máte veľmi slabý alebo oslabený imunitný systém, napríklad z dôvodu závažnej infekcie. V prípade nejasností vždy konzultujte očkovanie so svojím lekárom.

Treba očkovať aj deti, a ak áno, od koľkých rokov sa očkuje?

Aktuálne dostupné vakcíny sú určené pre dospelých a mladistvých od 16 rokov, ale na Slovensku je odporúčanie očkovať až od 18 rokov. Pri každom klinickom skúšaní vakcín sa vhodnosť pre danú demografickú skupinu posudzuje na testovanej vzorke. Pre vakcíny proti COVID-19 boli okrem dospelých dôležitou skupinou seniori a ohrozené skupiny obyvateľstva. Klinické štúdie na mladšej demografii aktuálne prebiehajú a odporúčanie pre mladšie ročníky bude časom doplnené.

Podeľte sa s priateľmi o informácie alebo nám vyjadrite podporu rámikom na Facebooku