Zistite, kedy prídete na rad

Vieme, že dodávky vakcín nejdú vždy tak, ako majú, a že mnoho z nás by sa najradšej dalo zaočkovať hoci aj hneď. Dôležité ale je, aby sme boli trpezliví a najprv umožnili vakcináciu pracovníkom v prvej línii a ďalším zraniteľným skupinám obyvateľov. Nezabúdajte: Sme v tom spolu. Na tejto stránke nájdete pravidelne aktualizované informácie týkajúce sa jednotlivých fáz očkovania, ako aj to, ktorá fáza práve prebieha.

1. fáza

Spustená
26. 12. 2020

1. Zdravotnícki pracovníci

Stethoscope

Kliknutím zobrazíte ďalšie kategórie

2. študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom,

3. zamestnanci zariadenia sociálnych služieb,

4. terénni sociálni pracovníci,

5. zamestnanci obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici,

6. zamestnanci nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom,

7. osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,

8. zamestnanci mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou.

Kliknutím skryjete ďalšie kategórie

3. fáza

Spustená
26. 01. 2020

Osoby s vekom najmenej 75 rokov.

ÚPRAVA: Od 13. 2. 2021 je spustená vakcinácia vybraných skupín učiteľov do 55 rokov (vrátane)

ÚPRAVA: Od 27. 2. 2021 je spustená registrácia pracovníkov taxislužieb, MHD a maloobchodu (neuzavreté prevádzky) vo veku od 18 – 55 rokov

75 plus

5. fáza

Nespustená

Osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

ribbon

Kliknutím zobrazíte ďalšie kategórie

1. onkologický v štádiu liečby ochorenia,

2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,

3. s transplantáciou solídnych orgánov,

4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),

5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D

6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,,

7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,

8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),

9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,

10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,

11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,

12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,

13. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),

14. s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,

15. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),

16. s cirhózou pečene,

17. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,

18. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,

19. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,

20. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),

21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,

22. so závažnými poruchami hemokoagulácie,

23. a so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).

Kliknutím skryjete ďalšie kategórie

7. fáza

Nespustená

Učitelia s vekom najmenej 55 rokov.

teachers 55 plus

9. fáza

Nespustená

Učitelia.

teachers

11. fáza

Nespustená

Osoby s vekom najmenej 18 rokov

18 plus

2. fáza

Spustená
20. 01. 2021

Osoby s vekom najmenej 85 rokov.

85 plus

4. fáza

Nespustená

Osoby s vekom najmenej 65 rokov.

65 plus

6. fáza

Nespustená

Osoby so stredne závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

ribbon

Kliknutím zobrazíte ďalšie kategórie

1. s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,

2. s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,

3. s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,

4. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,

5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,

6. liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,

7. s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,

8. s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jedného orgánu,

9. s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,

10. HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,

11. s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),

12. s obezitou – BMI vyšší ako 30,

13. so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),

14. s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,

15. so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,

16. so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,

17. so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,

18. a so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.

Kliknutím skryjete ďalšie kategórie

8. fáza

Nespustená

Osoby s vekom najmenej 55 rokov.

55 plus

10. fáza

Nespustená

Osoby s vekom najmenej 45 rokov.

45 plus

1. fáza

Spustená
26. 12. 2020

1. Zdravotnícki pracovníci

stethoscope

Kliknutím zobrazíte ďalšie kategórie

2. študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom,

3. zamestnanci zariadenia sociálnych služieb,

4. terénni sociálni pracovníci,

5. zamestnanci obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici,

6. zamestnanci nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom,

7. osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,

8. zamestnanci mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou.

Kliknutím skryjete ďalšie kategórie

2. fáza

Spustená
20. 01. 2021

Osoby s vekom najmenej 85 rokov.

85 plus

3. fáza

Spustená
26. 01. 2020

Osoby s vekom najmenej 75 rokov.

ÚPRAVA: Od 13. 2. 2021 je spustená vakcinácia vybraných skupín učiteľov do 55 rokov (vrátane)

ÚPRAVA: Od 27. 2. 2021 je spustená registrácia pracovníkov taxislužieb, MHD a maloobchodu (neuzavreté prevádzky) vo veku od 18 – 55 rokov

75 plus

4. fáza

Nespustená

Osoby s vekom najmenej 65 rokov.

65 plus

5. fáza

Nespustená

Osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

ribbon

Kliknutím zobrazíte ďalšie kategórie

1. onkologický v štádiu liečby ochorenia,

2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,

3. s transplantáciou solídnych orgánov,

4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),

5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D

6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,,

7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,

8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),

9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,

10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,

11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,

12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,

13. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),

14. s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,

15. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),

16. s cirhózou pečene,

17. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,

18. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,

19. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,

20. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),

21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,

22. so závažnými poruchami hemokoagulácie,

23. a so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).

Kliknutím skryjete ďalšie kategórie

6. fáza

Nespustená

Osoby so stredne závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

ribbon

Kliknutím zobrazíte ďalšie kategórie

1. s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,

2. s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,

3. s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,

4. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,

5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,

6. liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,

7. s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,

8. s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jedného orgánu,

9. s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,

10. HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,

11. s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),

12. s obezitou – BMI vyšší ako 30,

13. so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),

14. s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,

15. so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,

16. so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,

17. so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,

18. a so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.

Kliknutím skryjete ďalšie kategórie

7. fáza

Nespustená

Učitelia s vekom najmenej 55 rokov.

teachers 55 plus

8. fáza

Nespustená

Osoby s vekom najmenej 55 rokov.

55 plus

9. fáza

Nespustená

Učitelia.

teachers

10. fáza

Nespustená

Osoby s vekom najmenej 45 rokov.

45 plus

11. fáza

Nespustená

Osoby s vekom najmenej 18 rokov

18 plus
Podeľte sa s priateľmi o informácie alebo nám vyjadrite podporu rámikom na Facebooku